p SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5o
im. Romualda Traugutta

w Poznaniu
       
bip spz              cert     bp
INFORMACJA PUBLICZNA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w Poznaniu

sw

Aktualności - 08-04-2015r.

>> Bieżące komunikaty <<

>>11-05-2015<<

UWAGA

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci:

- przyszłorocznych oddziałów przedszkolnych 
odbędzie się 01.06.2015 r. o godzinie 18.00

- przyszłorocznych klas 1 
odbędzie się 01.06.2015 r. o godzinie 17.00


w auli szkoły


>>22-04-2015<<
VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY

m

>>14-04-2015<<

REKRUTACJA DO SZKOŁY

  15 kwietnia 2015 r. godz. 12.00

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych kandydatów do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły innej, niż obwodowa).

od 15 kwietnia do 21 kwietnia 2015 r.

pisemne potwierdzanie przez rodzica/prawnego opiekuna woli przyjęcia kandydata do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, poprzez podpisanie listy dostępnej w sekretariacie szkoły  w godzinach 8.00 – 15.00.

Brak pisemnego potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu postępowania rekrutacyjnego.

  28 kwietnia 2015 r. godz. 12.00

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych – imię i nazwisko kandydata w kolejności alfabetycznej oraz najniższa liczba punktów, która uprawniała do przyjęcia do szkoły spoza obwodu.

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

  • 15 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)

  • od dnia 15 kwietnia do dnia 22 kwietnia 2015 r.

potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej poprzez podpisanie w sekretariacie szkoły stosownego porozumienia pomiędzy rodzicami/prawnymi opiekunami a dyrektorem placówki (w godzinach 8.00 – 15.00)

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

  • 28 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00

ogłoszenie wyników – wywieszenie list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

 

Dnia 28 kwietnia 2015 r. zostaną wywieszone w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych listy placówek z wolnymi miejscami.


>>22-03-2015<<

Wiarygodna Szkoła w kategorii Szkoła Podstawowa

cer
>>17-03-2015<<


Nabór na rok szkolny 2015/16

Informacje o rekrutacji – druki do pobrania

http://www.poznan.pl/mim/oswiata/rekrutacja,lib,1030/

NOWY OBWÓD SZKOŁY !!!!!


wilda


Copyright by 2005-2015 sp5.cal.pl