p SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5o
im. Romualda Traugutta

w Poznaniu
       
bip spz              cert     bp

INFORMACJA PUBLICZNA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 w Poznaniu

sw

Aktualności - 14.11.2016r. 
Co nowego w szkole?
       

Informacje dotyczące oferty  ubezpieczyciela znajdują się  w menu   „Ważne informację”

>> Bieżące komunikaty <<

>>21-02-2017<<

>>20-02-2017<<

Wyniki etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego, który odbył się
w SP nr 5, dnia 17.02.2017r.

Informacja dla Uczestników konkursu:

TRYB ODWOŁAWCZY

§ 43. Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego


Na wniosek złożony do przewodniczącego Komisji Konkursowej przez rodziców
(prawnych opiekunów )uczestników konkursu sprawdzona i oceniona  praca może być udostępniona
do wglądu lub wykonania fotografii, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników
(po okazaniu legitymacji przez ucznia i dowodu osobistego przez rodzica),  przez przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną, 
po wcześniejszym umówieniu się z przewodniczącym Komisji Konkursowej.

Prawo wglądu do pracy lub wykonania fotografii mają jedynie uczeń w obecności rodziców(opiekunów prawnych) lub rodzice (opiekunowie prawni) ucznia.
Czas wglądu do pracy określa przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.

Wgląd do prac – po wcześniejszym umówieniu się z przewodniczącą
Rejonowej  Komisji Konkursowej – Darią Wojciechowską

telefon 61 833 35 48 ( sekretariat szkoły ).

Proponowane terminy :

wtorek - 21.02.2017r.  godz.14.30 -   15.30

środa  -  22.02.2017r.  godz. 13.00 – 14.00

czwartek - 23.02. 2017r. godz. 14.30 – 15.30

sala nr 100 – I piętro

Komisja Konkursowa:

                                 Daria Wojciechowska – przewodnicząca

                                 Katarzyna Dirks – Urbaniak – członek

                                 Małgorzata Bergandy - Głucińska  - członek

                                 Katarzyna Sobolewska – członek

Poznań, 20.02. 2017r.>>26-01-2017<<

>>05-10-2016<<

Od września do grudnia w naszej szkole w ramach III edycji Programu „mPotęga” realizowany jest projekt "Matematyczny As". Projekt dofinansowała Fundacja mBanku. więcej informacji: otwórz
logo
>>12-07-2016<<


to

TRENER OSIEDLOWY
P. NATALIA NOWACKA
TELEFON: 792 747 388

>>01-03-2016<<

m

>>11-02-2016<<


logoNiebieskie Granty Informacja prasowa 11.02.2016 (pdf)

Ekologia ma kolor niebieski
>>22-03-2015<<

Wiarygodna Szkoła w kategorii Szkoła Podstawowa

cer

Copyright by 2005-2017 sp5.cal.pl